Slider

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 50+ część 2

Najistotniejszą kwestią było zdefiniowanie granicy wieku seniora, która w różnych licznych publikacjach określa różne granice tego wieku. Powszechnie stosowaną granicę określa World Masters Athletics (WMA), będący światowym organem zarządzającym sportem mistrzów w lekkoatletyce obejmującym zawody lekkoatletyczne w tym biegowe. World Masters Athletics określa tę granicę na 35 lat. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Masters_Athletics) W Europie w zależności od kraju granica ta połączona jest zazwyczaj z osiągnięciem wieku emerytalnego tj. 55, 60 lub 65 lat. W USA i Kanadzie granica wieku seniora stanowi co najmniej 50 lat. (https://en.wikipedia.org/wiki/Senior_Olympics/ W przypadku zaawansowanych biegaczy celem udziału w imprezie biegowej może być osiągniecie wyniku na poziomie umożliwiających udział w największych biegach rozgrywanych na świecie.

Dążenie do osiągnięcia wyniku wypracowanego przez światowych liderów.
Duże grono zaawansowanych biegaczy seniorów startuje w biegach długodystansowych nie tyle dla ustanowienia rekordu życiowego, co w celu osiągnięcia założonego przez siebie czasu na odpowiednim dystansie.
W poniższej tablicy przedstawiono minima czasowe pozwalające na ubieganie się o uczestnictwo w najstarszym biegu maratońskim odbywającym się w Bostonie (dane na 2020r) dla wszystkich kategorii wiekowych w podziale na kobiety i mężczyzn.

Tablica 1
Kwalifikacyjne minima dla 124 Boston Marathon

Kategoria wiekowa Mężczyźni Kobiety

Kategoria wiekowa Mężczyźni Kobiety
18 – 34 3:00 3:30
35 – 39 3:05 3:35
40 – 44 3:10 3:40
45 – 49 3:20 3:50
50 – 54 3:25 3:55
55 – 59 3:35 4:05
60 – 64 3:50 4:20
65 – 69 4:05 4:35
70 – 74 4:20 4:50
75 – 79 4:35 5:05
80 + 4:50 5:20

Poniżej przedstawiono dwa zdjęcia z biegu maratońskiego w Bostonie w 2018r. Na zdjęciu nr 1 przedstawiono linię mety wraz bramą i zegarem odliczającym czas do rozpoczęcia biegu 14 godz i 41 minut.
Zdjęcie nr 2 przedstawia ujęcie ostatniej prostej prowadzącej do mety maraton w Bostonie, w którym w niesprzyjających warunkach atmosferycznych uczestniczyło około 25 000 biegaczek i biegaczy.

 


Wieczór przed biegiem. Brama wyznaczająca metę maratonu w Bostonie.


Ostatni dwa kilometry prowadzące do mety maratonu w Bostonie

W kolejnej tablicy przedstawiono minima pozwalające na ubieganie się do uczestnictwa w maratonie w Chicago. Poniższe dane podano tylko dla kategorii wiekowych 50+.

Tablica 2
Minima kwalifikacyjne dla Bank of America Chicago Marathon

 

Kategoria wiekowa Mężczyźni Kobiety
50 – 59 3:35 4:20
60 – 69 4:00 5:00
70 – 79 4:30 5:55
80 + 5:25 6:10

Następna Tablica 3 zawiera minima czasowe dla biegaczy ubiegających się o start w maratonie w Londynie. Uzyskanie ww minimum w poszczególnych kategoriach wiekowych gwarantuje udział jedynie Brytyjczykom, reszta biegaczy jest losowana mimo osiągnięcia minimum.

Tablica 3
Minima kwalifikacyjne dla Virgin Money London Marathon

 

Kategoria wiekowa Mężczyźni Kobiety
50 – 54 3:15 4:00
55 – 59 3:20 4:05
60 – 64 3:45 4:30
65 – 69 4:00 5:00
70 – 74 5:00 6:00
75 – 79 5:15 6:20
80 + 5:30 6:40

Zawodnicy i zawodniczki uprawiający od wielu lat biegi długodystansowe mogą, w oparciu o powyższe tablice, określić satysfakcjonujące ich czasy, co bardzo często stanowi cel w ulicznych biegach maratońskich. Z przedstawionych danych wynika jak bardzo w poszczególnych biegach kategorie wiekowe różnią się minimami kwalifikacyjnymi.

W Tablicy 4 przedstawiono minima czasowe pozwalające na ubieganie się o start w półmaratonie w Nowym Yorku. Poniżej przedstawiono czasy dla wszystkich grup wiekowych.

Tablica 4
Kwalifikacyjne minima dla New York Półmaraton

 

Kategoria wiekowa Mężczyźni Kobiety
18 – 34 1:21 1:32
35 – 39 1:23 1:34
40 – 44 1:25 1;37
45 – 49 1:28 1:42
50 – 54 1:32 1:49
55 – 59 1:36 1:54
60 – 64 1:41 2:02
65 – 69 1:46 2:12
70 – 74 1:57 2:27
75 – 79 2:07 2:40
80 + 2:15 2:50

Wszystkie powyższe tablice przedstawiono w oparciu o informacje zawarte na następującej stronie internetowej: WWW.runnersworld.com>races-places>time-qualifying-standarts-for–major-marathons.

Do tej pory nie wskazano mininum czasowego dla biegaczy na dystansie 10km.
Posługując się wynikami uzyskanymi na tym dystansie w największych polskich biegach, proponuję przyjęcie następującego przeliczenia wyników zawartych w Tabeli 4 na czas satysfakcjonujący seniorów biegaczy zamierzających brać systematyczny udział w biegach ulicznych na dystansie 10 km.
Wyniki dotyczące poszczególnych grup wiekowych seniorów przedstawione w Tablicy 4 należy podzielić przez 2 i do każdego z nich dodać 2 min. (przykładowo w kategorii kobiet w przedziale wiekowym 50-54 czas taki wynosiłby 56:30, a dla mężczyzn 70-74 ten czas wynosiłby 60:30). Zaproponowane progi czasowe są jedynie wskazówką pozwalającą na sprawdzenie swych możliwości w biegach na 10 km będącym kolejnym etapem do uzyskania możliwości uczestnictwa w biegach dłuższych.

Podsumowanie
Przedstawiłem najważniejsze cele przyświecające biegaczom seniorom w decyzji o rozpoczęciu biegania oraz kolejne cele dla biegaczek lub biegaczy, którzy przekonają się do długodystansowego biegania i chcą wyznaczać sobie kolejne cele i chcą barć udział w coraz dłuższych biegach.
Gdy skończyłem pisać ten artykuł życie przyniosło nieprzewidywaną przeszkodę w realizacji zaplanowanych biegów. Na razie najprawdopodobniej do końca maja lub czerwca zawieszone zostają imprezy biegowe w kraju i za granicą. Terminy zawodów przenoszone są na jesień br., co powoduje niezwykłe komplikacje, nałożenie się terminów zaplanowanych i opłaconych biegów.
Nam, biegaczom, pozostaje indywidualne (nie w grupach!) bieganie w mało uczęszczanych terenach do czego Państwa serdecznie zachęcam!
Opracował: Bogdan Czajka

Languages »