previous arrow
next arrow
Slider

Już 25 lat organizacji. Jaworzno 15 km i 10 km- ruszyły zapisy !!!

 

Zbliża się jedna z większych imprez biegowych w południowej Polsce – Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów w Jaworznie, który w bieżącym roku odbędzie się 12 września. W tym roku mija 25 lat organizacji imprezy, która odbywa się nieprzerwanie od 1996 roku. Już otwarte są zapisy do jaworznickiej piętnastki. Zawodnicy, którzy obawiają się dystansu 15 km będą mogli wybrać krótszą trasę- organizator przygotował dziesięciokilometrową trasę rekreacyjną. Zawodnicy na obydwu dystansach wystartują ze startu wspólnego i razem przebiegną pierwsze 5 km.

W tym roku bieg wchodzi w skład większego przedsięwzięcia- Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy.

Aby zdobyć to imponujące trofeum i otrzymać okolicznościowy ekspozytor na trzy medale trzeba wystartować w każdy biegu wchodzącym w skład Triady- a więc oprócz Jaworzna jeszcze w maju w Memoriale Janusza Nabrdalika w Sosnowcu i w październiku w Biegu Chromika w Mysłowicach. Wybrany dystans jest obojętny, a każdy z biegów oferuje ich dwa do wyboru.

Regulamin triady jest dostępny na stronie każdego z biegów. Co ciekawe- nie ma żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie. Zawodnicy muszą tylko opłacić opłaty startowe wynikające z regulaminów trzech biegów. Kształt medali odzwierciadla obecne granice administracyjne miast Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno naniesione na historyczną fotografię Trójkąta Trzech Cesarzy. Każdy z medali ma spore wymiary, a bezpłatny ekspozytor do zamontowania kompletu będzie miał wysokość 18 cm. Zapraszamy do uczestnictwa- trofeum Triady nie może zabraknąć wśród Twoich medali. A co to jest Trójkąt Trzech Cesarzy? To określenie miejsca, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw- Prus, Austrii i Rosji. Znajduje się ono w widłach rzek Przemsza i Biała Przemsza, które płyną przez trzy miasta biorące udział w organizacji Triady.

 

Triada to jedna z ofert dla biegaczy na 25 lecie imprezy w Jaworznie. Kolejną, jest upominek dołączony do pakietu startowego- każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy ręcznik biegacza z mikrofibry. W Jaworznie tak jak do tej pory całe zaplecze biegu zostanie zlokalizowane na Stadionie Miejskim „Victoria” przy ul.Krakowskiej 8. To miejsce i możliwości związane z tak dużą przestrzenią przypadły do gustu uczestnikom imprezy. Biegacze chwalą usytuowanie startu i mety z dala od ciasnego, miejskiego otoczenia oraz wypoczynek po biegu na zielonej murawie . Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane poprzez stronę www.datasport.pl, www.mckis.jaw.pl i www.maratonypolskie.pl W naszym biegu, w całej imprezie limit biegaczy został ustalony na 800 osób. Jeśli chcesz mieć zapewniony start- wraz ze zgłoszeniem elektronicznym wnieś opłatę startową.
Opłata startowa, stosowana w obydwu biegach jest jedną z najmniejszych w Polsce wynosi zaledwie 40 ,-zł., i obowiązuje do dnia 4 września 2020r. Po tym terminie o ile zostaną wolne miejsca opłata wynosi 60,- zł., i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy, w biurze zawodów. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Opłatę startową należy wnieść drogą elektroniczną on-line jako finalizacja zapisu do biegu.

ZAPRASZAMY DO JAWORZNA !!!

25.Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km
Bieg Rekreacyjny- 10 km
Bieg wchodzi w skład Triady Trójkąta Trzech Cesarzy
12 września 2020
Regulamin

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel.(32)7451030 w.80,
email: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

12.00 – otwarcie biura zawodów biegu 15 km i 10 km ( Stadion Miejski „Victoria” ul .Krakowska 8)
15.45 – zamknięcie biura zawodów biegu 15 km i 10 km
15.55 – powitanie zawodników na linii startu
16.00 – start
ok.18.30 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego 15 km, i rekreacyjnego 10 km
ok.19.00 konkurs z nagrodami

TRASA

Dystans 15 km i 10 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja ( start i meta- murawa stadionu miejskiego).
Punkty odżywcze na 3, 5, 9 i 13 km (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika w biegu 15 km obowiązują limity pokonania trasy: na 4 km- 30 min, 7 km- 50 min., na 15 km- 2 godz.
W Biegu Rekreacyjnym 10 km limit na 4 kilometrze wynosi 30 min, na 10 km 2 godz.
W obydwu biegach zabronione jest startowanie z kijkami do nordic walking. Zawodnicy używający kijków zostaną zdyskwalifikowani.
Zawodnik, który nie mieści się w limicie na poszczególnych punktach ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

KLASYFIKACJE

1.Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych
Mężczyźni Kobiety
M16 16-19 lat (2004-01) K16 16-29 lat (2004-91)
M20 20-29 lat (2000-91) K30 30-39 lat (1990-81)
M30 30-39 lat (1990-81) K40 40-49 lat (1980-71)
M40 40-49 lat (1980-71) K50 50-59 lat (1970-61)
M50 50-59 lat (1970-61) K60 60 lat i więcej (1960 i starsze)
M60 60-69 lat (1960-51)
M70 70 lat i więcej (1950 i starsi)

2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
Każdy niepełnosprawny, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

3.Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna K i M miejsca I-VI (tylko osoby z udokumentowanym
zameldowaniem w Jaworznie- dowód osobisty lub prawo jazdy).

4.Klasyfikacja przedsiębiorcy z Jaworzna open miejsca I-VI. Organizatorem tej klasyfikacji jest
Jaworznicka Izba Gospodarcza.

POMIAR CZASU

W 25.Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km i 10 km pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki- zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu
i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

NAGRODY

dystans 15 km
-mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (1400,- 1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-), puchary
-kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (1400,- 1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-), puchary
-w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III (300,- 250,- 200,-)
-w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu miejsca I-IV (250,- 250, – 250, – 200,-) -w kategorii mieszkańcy Jaworzna K i M miejsca I-VI (250,- 200,- 150,- 100,- 100,- 100,-), puchary
– w kategorii Przedsiębiorca Miasta Jaworzna – I – III ( puchary ) IV – VI ( upominki )

Bieg Rekreacyjny 10 km
– mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III puchary
– kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III puchary

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

ZASADY UCZESTNICTWA

– w 25.Międzynarodowym Biegu Ulicznym organizator wprowadza limit startujących – 800 osób,
– do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych w tym śmierci,
– przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
– pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
– wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 12.09,
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia
i obywatelstwa,
– bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność podczas biegu,
– uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania,
– zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa w obu biegach opłacona do 4 września 2020 r. wynosi 40 zł. Po tym terminie opłata wynosi 60,- zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
Opłatę startową należy wnieść drogą elektroniczną on-line jako finalizacja zapisu do biegu.
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.
Chcesz mieć zapewniony start- po zapisie niezwłocznie zapłać opłatę startową.

Zawodnik biegu 15 km i 10 km otrzymuje:
– okolicznościowy medal
– koszulkę techniczną (zgłoszeni do 4 września)
– okolicznościowy ręcznik biegacza z mikrofibry
– numer startowy
– obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu
– wodę mineralną na trasie oraz mecie
– posiłek
– logistykę zaplecza przed i po biegu
– SMS z uzyskanym wynikiem biegu (po podaniu numeru telefonu przy zgłoszeniu)
– imienny certyfikat ukończenia biegu (do pobrania ze strony organizatora)
– możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody rzeczowe

ZGŁOSZENIA

– elektroniczny panel zgłoszeń jest do dyspozycji zawodników od 1 marca 2020 r.
– zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronach:
www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl najpóźniej do 4 września
– w przypadku osiągnięcia przed 4 września wyznaczonego limitu 800 uczestników panel
zgłoszeń zostanie zamknięty. W ww. sytuacji nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu biegu.
– dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie zapewnia koszulki technicznej
– wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl ,
www.maratonypolskie.pl i www.datasport.pl

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na
liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
• UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
• Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu www.DataSport.pl.
• Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKIS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres wynikający z treści zgody na wykorzystanie wizerunku.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
• Dane przetwarzane mogą byś w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

REGULAMIN

TRIADA BIEGOWA TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY 2020

Sosnowiec 7 km i 21 km – Jaworzno 10 km i 15 km – Mysłowice 5 km i 15 km

§1
Organizatorzy

1. Organizatorem Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy jest:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3- Maja 41, tel. 32 2663426, 503342127
– Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ul. Krakowska 8, tel. 32 7451030 w.80
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach ul.Bończyka 32z, tel. 32 3171802

2.Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Triady Biegowej Trójkąta Trzech
Cesarzy 2020 i określa prawa i obowiązku jej uczestników.

§2
Warunki uczestnictwa

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2020 uczestnik musi ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:
– 4.Memoriał Janusza Nabrdalika w Sosnowcu, 16 maja 2020, dystans 7 km
lub 21 km
– 25.Międzynarodowy Bieg Uliczny w Jaworznie, 12 września 2020, dystans 10 km
lub 15 km
– 28.Memoriał Jerzego Chromika w Mysłowicach, 17 października 2020, dystans
5 km lub 15 km
2. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w Triadzie winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa
w każdym biegu wskazanym w pkt.1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty
startowe. Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego
biegu. Nie ma dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie.
3. Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone będą na stronach Organizatorów, do
każdego biegu osobno.

§3
Nagrody

1. Zawodnik, który ukończy bieg wchodzący w skład Triady, na mecie każdej z imprez otrzyma medal.
Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość stanowić będą trofeum
Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2020.
2. Zawodnik, który ukończy Triadę Biegową otrzyma bezpłatnie podstawkę pod medale, która pozwoli
wyeksponować wszystkie trzy medale Triady. Ekspozytory do medalu Triady uczestnicy otrzymają
po ukończeniu ostatniej z imprez wchodzącej w skład Triady czyli 28.Memoriału Jerzego
Chromika , który odbędzie się w Mysłowicach 17 października 2020 roku.
3. Organizator przewiduje osobną klasyfikację osób uczestniczących w Triadzie Biegowej Trójkąta
Trzech Cesarzy 2020 oraz nagrody dla osób zajmujących miejsca I – VI osobno K i M. Nagrodzone
osoby otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe w formie bonu podarunkowego.
Pozostałe osoby, które ukończą Triadę otrzymają pamiątkowy dyplom.

§4
Weryfikacja

1. Podstawą do obliczenia wyników Triady będzie suma miejsc danego zawodnika zajętych
w poszczególnych biegach wchodzących w skład Triady. Do obliczeń używana będzie klasyfikacja OPEN każdego z biegów. Im niższa suma miejsc tym wyższe miejsce w klasyfikacji Triady.
2. W przypadku takiego samego wyniku obliczeń o wyższym miejscu zadecyduje udział w dłuższym biegu- w pierwszej kolejności 21 km w Sosnowcu, następnie 15 km w Jaworznie.

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na własnych stronach internetowych.
2. Kwestie ochrony danych osobowych uczestników Triady regulują regulaminy poszczególnych imprez wchodzących w skład Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2020.
3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Languages »