previous arrow
next arrow
Slider

Nowe zasady i kryteria certyfikatów World Athletics Labels w biegach ulicznych

Cele programu

1. Ciągłe doskonalenie przez organizatorów imprez biegowych wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Trudna sytuacja mogła zasugerować skasowanie w sporcie tego roku. Decydujemy się jednak tego nie robić. Dla wielu organizatorów certyfikat World Athletics (WA) Label jest cennym narzędziem marketingowym, (na różnych płaszczyznach, ze sponsorami, mediami, rządami, władzami miast itp.), które przyczynią się do przyciągnięcia pieniędzy do sportu. Rozumiemy, że niektórzy organizatorzy mogą mieć obawy dotyczące imprez, które będą organizowane 2021 roku, a na dalszy plan schodzi kwestia certyfikatu WA, i to też rozumiemy: Regulamin umożliwia organizatorom rezygnację na rok, a następnie powrót do WA Label w 2022 roku z zachowaniem pełnych praw.

2. Aby umożliwić kontynuację naszych wysiłków na rzecz ochrony integralności sportu proponujemy:
• generowanie środków na zwalczanie dopingu poprzez strukturę opłat, która jest rozsądna, progresywna i dobrze wyważona między stronami wnoszącymi wkład (organizatorami, zawodnikami i managerami.
• mądrze wydawać zasoby, budując ramy uczciwości, które są dopasowane do potencjału zarobkowego sportowców.

3. Zachęcić do inwestowania w elitarne zawody. Wciąż utrzymuje się system zachęt, dzięki czemu organizatorzy, którzy chcą i mogą zaprosić elitarnych zawodników i zapewnić odpowiednie nagrody pieniężne, mogą ubiegać się o bardziej prestiżowy certyfikat World Athletics Label.

Zasady przyznawania certyfikatów w 2021 r.

W biegach organizowanych do 2020 roku zawodnicy, którzy posiadali Certyfikat (Label), ujmowani byli w rejestrze biegu jako „Zawodnicy z Certyfikatami (Label)”, a organizatorzy którzy chcieli uzyskać certyfikaty, mieli obowiązek zarejestrowania minimalnej liczby takich zawodników. Podobnego wymogu nie można sobie wyobrazić w 2021 r. ze względu na ograniczenia w podróżowaniu. Z tego względu nie będzie tradycyjnej struktury podziału opierającej się na poziomie sportowym poszczególnych zawodników (mężczyzn i kobiet) na linii startu.

Trzy rodzaje certyfikatów w 2021 roku:
• Certyfikat World Athletics Label
• Certyfikat Elity World Athletics Label
• Certyfikat Platynowy Elity World Athletics Label

Podstawowy certyfikat WA Label dostępny jest dla wszystkich biegów ulicznych już zatwierdzonych, o ile bieg odbywał się przez co najmniej 2 kolejne lata przed 2021 r. i posiadających międzynarodowy certyfikat pomiaru trasy. W przypadku przyznania Certyfikatu po raz pierwszy w 2021 r. World Athletics wyznacza delegata technicznego w celu stwierdzenia zgodności z odpowiednimi zasadami i przepisami.

Certyfikat Platynowy Elity World Athletics dostępny jest tylko dla biegów, które otrzymały Certyfikat Platynowy w 2020 roku (niezależnie od tego, czy bieg się odbył, czy nie).

Termin składania wniosków: od 20 listopada 2020 r. Niezależnie od przewidywanego terminu biegu w 2021 r.
Decyzja o braku Certyfikatu w 2021 r. nie wpływa na możliwość odzyskania go w 2022 r. jeśli bieg otrzymał taki Certyfikat w 2020 r.

Wymagania dotyczące zawodników elity

Nie ma żadnych wymagań co do liczby i poziomu sportowego zawodników, którzy mają zostać zaproszeni na bieg w 2021 roku. Jednak:
• Tylko w biegach Certyfikat Elite Label (ale nie w Elite Platinum), w zawodach mężczyzn i kobiet, musi istnieć przynajmniej następująca struktura nagród:

Minimalna kwota nagrody za miejsce (kobiety/mężczyźni) „Elite Label” maraton

kwota w USD

Inny dystans „Elite Label”

kwota w USD

1. 15000 7500
2. 6000 4000
3. 4000 2000
4. 3000 1500
5. 2000 1000
6. 1500 750
7. 1000 500
8. 500 250

Kwoty podane powyżej należy traktować jako „minimalne gwarantowane brutto”, np. zawodnik wygrywający maraton posiadający Certyfikat Elity musi otrzymać nagrodę co najmniej 15000 USD po wszelkich lokalnych podatkach i potrąceniach za wyniki, a przed wpłatą na fundusz antydopingowy (patrz poniżej).

Biegi, które otrzymały Certyfikat w 2020 roku i chcą ubiegać się o aktualizację na 2022 rok (brązowy na srebrny, brązowy na złoty, srebrny na złoty) i biegi, które otrzymają Certyfikat po raz pierwszy w 2021 r. i chcą ubiegać się o srebrny lub złoty Certyfikat w 2022 r., muszą wykazać się w swoim biegu w 2021 r. udziałem co najmniej 5 sportowców każdej płci (bez względu na ich narodowość) z co najmniej jednym oficjalnym występem w zawodach lekkoatletycznych w 2019, 2020 lub 2021 roku równowartość lub zdobycie powyżej 1080 punktów zgodnie z oficjalnymi „Tabelami Punktacji w Zawodach na Wolnym Powietrzu” w następujących konkurencjach: 5000 m, 10000 m, 10 km, 15 km, 10 mil, 20 km, półmaraton, 25 km, 30 km i maraton (przykład: kobiety z 2:35:27 w maratonie lub 33:30 w 10 km: mężczyźni z 28:34:35 na 10000 m lub 2:14:40 w maratonie).
Zwolnienia od powyższego obowiązku, w przypadku których istnieją ograniczenia dotyczące podróżowania lub wjazdu do miejsca zawodów, a mające wpływ na zawodników, mogą zostać przyznane na podstawie decyzji World Athletics.

Wymagania dotyczące testów dopingowych podczas zawodów

Cztery tygodnie przed dniem zawodów, Organizator Zawodów będzie proszony o przesłanie do Athletics Integrity Unit (AIU) najbardziej aktualna, tymczasową listę zgłoszeń.
AIU określi na podstawie rejestru elity, czy World Athletics / AIU jest Testing Autority na potrzeby biegu lub jeśli zamiast tego rejestr zostanie przekazany organizacji antydopingowej w danym kraju, oraz określi minimalną liczbę próbek do pobrania i badań podczas zawodów (w biegach z Certyfikatami (Labels): Elite, Elite Platinum, a liczba próbek będzie wynosić co najmniej 3 na płeć).

Opłaty za certyfikaty World Athletics (WA) Labels

Zostały one znacznie zmniejszone w 2021 r., kwoty podano w USD

Certyfikat WA Label Certyfikat WA Elite Label WA Elite Platinum Label
Maratony 2000 4000 50.000
Inne dystanse 1000 2000 20.000

W przypadku zawodów z udziałem tylko kobiet lub mężczyzn powyższe kwoty zmniejszone są o połowę.

Wszelkie należności naliczone z nadpłat w 2020 r. (np. zapłacona pełna opłata, ale bieg został odwołany) zostaną odliczone od opłat w 2021 r.
Wszelkie pozostałe środki można wykorzystać do 2022 r.

Program na Fundusz Antydopingowy

Ze względu na brak możliwości przewidzenia faktycznej zdolności zawodników do podróżowania i zarabiania pieniędzy na biegach certyfikowanych w 2021 r. nie będzie żadnych stałych opłat wnoszonych przez zawodników na fundusz antydopingowy.

W zawodach posiadających Certyfikaty Elite i Elite Platinum pobierana jest opłata od opublikowanej kwoty nagrody brutto (tj. przed wszelkimi karami i podatkami) od 8 najlepszych sportowców w rankingu. Opłata ta stanowi wkład sportowców i przedstawicieli sportowców w fundusz antydopingowy. Kwota tej opłaty w żadnym przypadku nie przekroczy 5% wspomnianej nagrody pieniężnej zawodnika. Dokładna stawka zostanie ustalona nie później niż 14 grudnia 2020 r. i jest prostą funkcją liczby i rodzaju Certyfikatów przyznanych przez World Athletics na 2021 r.
Składka zostanie potrącona przez Organizatorów biegów z kwot wypłaconych zawodnikom elity, a następnie przekazana do World Athletics.

Docelowa wartość programu antydopingowego biegów ulicznych na 2021 rok

800.000 USD od organizatorów biegu i managerów reprezentujących zawodników, którzy będą najwyżej na listach w rankingu listy World Athletics (o przewidywaną kwotę 450.000USD) i wkładów producentów obuwia.

Languages »