previous arrow
next arrow
Slider

Polski Klub 100 Maratonów

Statystyka Polskiego Klubu 100 Maratonów zaktualizowana!

Powołany do życia podczas Konferencji PSB w Jarosławcu Polski Klub 100 Maratonów (100MCP) rozpoczął swoją działalność od aktualizacji dotychczas istniejącej statystyki zawodników, którzy w swojej karierze pokonali co najmniej 100 maratonów (dotychczas tzw. lista Bednarza).

Zwyczajowo, lista została zaktualizowana na dzień 31.12.2016 roku.

Jak z zestawienia wynika, 123 polskich zawodników pokonało granicę 100 startów w zawodach na dystansach co najmniej 42.195 km. Zastanawiające jest, że w tej liczbie znajduje się jedynie 8 kobiet…

Skoro już mowa o podejściu statystycznym, warto nadmienić, że:
• największą ilość pokonanych maratonów niezmiennie od wielu lat posiada Jerzy Bednarz z Poznania (679 biegów), a wśród kobiet – Barbara Gil z Sierpca (405);
• najmłodszy na liście, Piotr Horała z Wrocławia ma 32 lata (184 maratony), a najstarszy – spośród żyjących biegaczy – Andrzej Jabłoński z Kalisza lat 80 (168);
• najmłodszą w gronie pań jest Dorota Woźniak z Koła, 35 lat (110), a najstarszą Barbara Gil z Sierpca, 70 lat (405);
• łączna ilość pokonanych przez zawodników znajdujących się na liście zawodów biegowych to 21.676 imprez, w tym 18.864 maratonów i 2.812 ultramaratonów;
• w samym tylko roku 2016 zawodnicy z listy 100MCP wystartowali 1.011 razy (podajemy ich starty jedynie na dystansach od maratonu wzwyż!);
• średnia wieku biegacza znajdującego się na liście to 59 lat;
• średnia ilość pokonanych maratonów i ultramaratonów to 179;
• w roku 2016 odnotowano 13 zawodników, którzy przekroczyli barierę 100 maratonów i zadebiutowali na liście;
• najwięcej w minionym roku zawodów pokonali: Ryszard Kalaczyński (78), Bogusław Maciejewski z Kwidzynia (77) i Zygmunt Łuczkowski z Bydgoszczy (70) – mówimy tylko o tych, które rozgrywane były na dystansie co najmniej maratońskim…

Naturalną pochodną wykonanej aktualizacji statystyki 100MCP wydaje się być opracowanie i wdrożenie do stosowania przez 100 MCP regulaminu naliczania maratonów i ultramaratonów, gdyż ten element zdaje się być piętą Achillesową dotychczas prowadzonych podsumowań. W ślad za opublikowaniem regulaminu, rozpocznie swoją działalność Zespół Weryfikacyjny, który w przyszłości będzie potwierdzał prawidłowość stosowania przyjętych reguł.

Aktualnie propozycja Regulaminu wciąż jest jeszcze dyskutowana i konsultowana ze środowiskiem biegaczy. Chodzi o takie ujęcie zasad, by w jak najściślejszym stopniu wyjść naprzeciw oczekiwaniom samych zawodników i honorować dotychczas umownie stosowane reguły, a jednocześnie by znaleźć rozsądne wypadkowe w tych przypadkach, gdzie ujawniły się rozbieżności.

Obok prowadzenia wiarygodnej statystyki dokonań polskich biegaczy, 100MCP stawia sobie za cel szeroko rozumianą integrację środowiska biegaczy maratońskich, w tym na linii biegacze, a organizatorzy imprez biegowych, czy biegacze w Polsce, a biegacze w innych krajach. Sieć klubów o charakterze „100 Marathon Club” od wielu lat działa już w wielu krajach świata i z częścią z nich kontakt został już nawiązany. Oczekujemy i liczymy, że współpraca ta w perspektywie czasowej będzie bardzo owocna dla wszystkich stron.

O tym aspekcie działalności Polskiego Klubu 100 Maratonów napiszemy w jednym z kolejnych artykułów.

Kontakt: Grzegorz Wnuk
e-mail: 100mcpolska@gmail.com
tel. +48 609 668 317

Languages »