previous arrow
next arrow
Slider

RUSZA XIII EDYCJA PÓŁMARATONU KIETRZ & ROHOV

Rok 2020 to rok Świętego Jana Pawła II – wyzwoliciela narodu spod panowania komunizmu, papieża rodziny i obrońcy życia od poczęcia. Pontyfikat Ojca Świętego wśród narodów Europy uczyniły Go najważniejszym z ojców niepodległej Polski. Owocem działalności papieża Polaka było powstanie Solidarności, wyzwolenie narodu i odbudowa jedności Europy. Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei, pogody i miłości, dialogu i przebaczenia, budowy ładu społecznego na prawdzie, wolnośc i sprawiedliwości. Z niezwykłą siłą i pewnością wskazywał każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Jesteśmy wdzięczni za nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił po sobie i będą natchnieniem dla naszego narodu do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej.
Dnia 13 czerwca 2020 roku odbędzie się już XIII edycja półmaratonu Kietrz & Rohov, który poświęcony będzie setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. Zwyciężczynią XII edycji półmaratonu była Tanui Euliter Jepchichir z czasem 1:21:01, a w kategorii mężczyzn Tuei Hosea Kiplagat . Czas zwycięscy 1:09:21. Pierwszym polakiem wśród mężczyzn był Robert Antczak, który zajął siódme miejsce, a najlepszym biegaczem gminy Kietrz okazał się Adam Nosal z KSKS „GRYF”.
Wszyscy uczestnicy biegu mogą liczyć na bogaty pakiet startowy, atrakcyjne nagrody w kategoriach i do losowania, medal z wizerunkiem Św. Jana Pawła II wraz z grawerem : imię i nazwisko i czas ukończenia biegu, masaż przed i po startowy i inne niespodzianki. XIII półmaraton Kietrz & Rohov znalazł się w Projekcie „Aktywnie, razem, bez granic” , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE.

13 CZERWCA 2020 – PÓŁMARATON KIETRZ & ROHOV – ZAPRASZAMY DO KIETRZA

 

Projekt „Aktywnie, razem, bez granic” jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP

PRZEKRACZAMY GRANICE

XIII  PÓŁMARATON  KIETRZ  &  ROHOV

„PODEJDŹ Z SERCEM DO SERCA – EUROPA  BEZ GRANIC”

13 czerwca 2020r  – start  godz. 10.00,  dystans  21, 097  km

 

REGULAMIN PÓŁMARATONU

 1. CEL:
 2. Propagowanie sportu i aktywności fizycznej.
 3. Integracja społeczności miejscowości przygranicznych poprzez rywalizację sportową.
 4. Rozwijanie długotrwałej współpracy dotyczącej sportu pomiędzy partnerami projektu.
 5. Promocja Gminy Kietrz, Powiatu Głubczyckiego oraz Województwa Opolskiego.
 6. Uczczenie 100 Rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II.

     ( Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II – Uchwała Sejmu ).

 1. PATRONAT HONOROWY

– Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

– Starosta Głubczycki  Piotr  Soczyński

III. ORGANIZATOR:

a/ Gmina Kietrz,   tel. 77 485 43 56-8, fax. 77 485 43 59,

e- mail: sekretariat@kietrz.pl, Internet. www.kietrz.pl

b/ Obec Bolatice – partner projektu „Aktywnie, razem, bez granic”

 c/ Instytucje współpracujące/partnerskie:

– Urząd Marszałkowski  w Opolu,

– Powiat Głubczycki,

– Obec Rohov,tel. 00420 553 761 363, fax. 00420 553 761 091, e – mail: rohov@rohov.cz,     www.rohov.cz,

– Obec Třebom,

– Obec  Sudice,

– Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „GRYF”.

 TERMIN I MIEJSCE:

Półmaraton odbędzie się dnia 13 czerwca  2020r. /sobota/  godzina  10.00 – START – aleja parkowa (za Zespołem Szkół ul. Kościuszki 14), META – Rynek – Kietrz

 TRASA:

Zróżnicowana: asfalt – 85%, utwardzone drogi gruntowe i trawiaste – 15%. Trasa oznaczona będzie kilometrami od 1 do 20 znakami poziomymi i pionowymi. Trasę będą zabezpieczać policja, straż graniczna i straż pożarna.  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

Organizator na trasie zapewnia punkty z napojami co 2,5 km, począwszy od 5 km oraz kurtyny wodne. Na 10 km punkt odżywiania (Rohov – Czechy).

Limit czasu:  3 godziny od momentu startu. Trasa posiada atest PZLA.

 UCZESTNICTWO:

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu półmaratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 18 lat do dnia 13 czerwca br. włącznie.

 VII. ZGŁOSZENIA:

 1. Obsługę informatyczną zawodów (zapisy elektroniczne, pomiar czasu, klasyfikacje) prowadzi Firma DATA SPORT.

2. Zapisy elektroniczne tylko za pośrednictwem stron: www.maratonypolskie.plwww.kietrz.pl,  www.rohov.cz  oraz https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5408

 1. Zgłoszenia w dniu zawodów 13.06.2019 – od godziny 7.00 do 9.30 – tylko do osiągnięcia limitu zgłoszeń – decyduje kolejność zgłoszeń w biurze biegu

VIII. LIMIT ZAWODNIKÓW
1.  Ze względu na bezpieczeństwo zawodników jak i możliwości logistyczne organizator wprowadza limit biegaczy wynoszący 400 osób
2.  Warunkiem znalezienia się na liście startowej jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty startowej na konto organizatora.

POMIAR CZASU PRZY POMOCY CHIPÓW W NUMERACH STARTOWYCH  FIRMY  DATASPORT.

IX.KLASYFIKACJE

1/  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

2/  Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K, M – 18          18 – 29 lat

K, M – 30         30 – 39 lat

K, M – 40         40 – 49 lat

K, M – 50         50 – 59 lat

K, M – 60         60 – 69 lat

K, M –  70         70 lat i starsi

3/ Klasyfikacja najlepszy Polak, Polka

4/ Klasyfikacja najlepszy Czech, Czeszka

5/  Klasyfikacja zawodników   n – sprawny  inaczej

6/  Klasyfikacja  zawodników  z  Kietrza

7/  Klasyfikacja drużynowa

X.NAGRODY

   1/  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

I miejsce  –    puchar/statuetka + nagroda rzeczowa i bon o wartości  700 zł

II miejsce  –    puchar/statuetka + nagroda rzeczowa i bon o wartości  600 zł

III miejsce  –    puchar/statuetka + nagroda rzeczowa i bon o wartości  500 zł

IV miejsce  –    puchar/statuetka + nagroda rzeczowa i bon o wartości  400 zł

V miejsce  –    puchar/statuetka + nagroda rzeczowa i bon o wartości  400 zł

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

Bony o ww. wartościach są nagrodami finansowanymi poza projektem ze środków zewnętrznych.

2/  Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn

I miejsce   –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

II miejsce   –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

III miejsce   –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

   3/  Klasyfikacja najlepszy Polak, najlepsza Polka

I miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

II miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

III miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

   4/  Klasyfikacja najlepszy Czech, najlepsza Czeszka

I miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

II miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

III miejsce    – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

 5/  Klasyfikacja  zawodników n- sprawny inaczej K i M

I miejsce     –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

II miejsce     –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

III miejsce     –  puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

Dla pozostałych zawodników – drobne upominki

  6/  Klasyfikacja zawodników  z Kietrza K i M

I miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa + karnet na KP

II miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa + karnet na KP

III miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa + karnet na KP

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

 Nagrody w postaci karnetów na KP finansowane poza projektem, ze środków własnych Gminy Kietrz.

Dla pozostałych zawodników z Kietrza  – drobne upominki

7/  Klasyfikacja drużynowa

I miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

II miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

III miejsce      –            puchar/statuetka + nagroda rzeczowa

Puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe są finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP

 UWAGA!  W KLASYFIKACJI  DRUŻYNOWEJ BIERZE UDZIAŁ  4 ZAWODNIKÓW Z DANEGO KLUBU

 Zawodnicy,  nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach  wiekowych.

Premia za rekord trasy:

  1/  Mężczyźni – 500 zł. Czas do pobicia : 1:07:48 (ELISHA KIPROTICH Sawe – Kenia)

2/  Kobiety – 500 zł. Czas do pobicia: 1:21:01 (TANUI EULITER Jepchirchir – Kenia)

Premia za rekord trasy finansowana poza projektem ze środków zewnętrznych.

Premia za pokonanie 10 km trasy dla mężczyzn i kobiet
               I miejsce mężczyzny / kobiety       –             3000 CZK / 3000 CZK

              II miejsce mężczyzny / kobiety       –             2000 CZK / 2000 CZK

             III miejsce mężczyzny / kobiety       –             1500 CZK / 1500 CZK

Premia za pokonanie 10 km trasy finansowana poza projektem ze środków Starosty Obca Rohov.

Puchar/statuetka dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegu.

Puchar/statuetka dla najlepszego zawodnika zagranicznego.

Powyższe puchary/statuetki finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

Puchar/statuetka Przewodniczącego RM dla najlepszego zawodnika Opolszczyzny.

Puchar/statuetka Burmistrza Kietrza dla najlepszego zawodnika z Gminy Kietrz.

Puchar/statuetka Burmistrza Kietrza dla najlepszego zawodnika powiatu Głubczyckiego

Ww. puchar/statuetka finansowane poza projektem ze środków własnych Gminy Kietrz.

 1. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie czynne od  7.00  do 9.45 w ZESPOLE SZKÓŁ w Kietrzu przy ul. Kościuszki 14, gdzie nastąpi weryfikacja uczestników. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do kontroli daty urodzenia. Podczas weryfikacji nastąpi wydawanie numerów startowych. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII.OPŁATA STARTOWA

1 Termin – 40 zł do dnia 30 kwietnia 2020r.

2 Termin –  50 zł od dnia 1 maja do 12 czerwca 2020r.

3 Termin – 60 zł w dniu zawodów – 13 czerwca 2020r.

Kwoty  należy wpłacać   na rachunek bankowy  URZĘDU MIEJSKIEGO W KIETRZU:

22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

 z  dopiskiem „WPISOWE – PÓŁMARATON”, imię i nazwisko, rocznik osoby której dotyczy wpłata.

XIII. UWAGI ORGANIZATORÓW:

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym.
 3. Organizatorzy zapewniają napoje na trasie i na mecie oraz posiłek regeneracyjny.
 4. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny.
 5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania oraz obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych.
 7. Organizator zapewnia nocleg – sala gimnastyczna w ZS w Kietrzu z 12.06 na 13.06 br.   – bezpłatnie (własny śpiwór i materac).  Dla biegaczy korzystających z noclegu o godz. 19:30 odbędzie się  PARTY PASTA (proszę potwierdzić uczestnictwo – elektronicznie  lub telefonicznie u Dyrektora biegu).

Rezerwacja noclegu i potwierdzenie uczestnictwa w Party Paście do dnia 12.06.br.

PARTY PASTA finansowana poza projektem ze środków zewnętrznych.

 1. Zdjęcia wykonywane podczas imprezy mogą być wykorzystane w różnorodnych materiałach reklamowych biegu (m. in. Internet, komunikat końcowy, plakat, folder, informacje prasowe).
 2. Trasa nie jest przystosowana do udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – godz.13.00 Zespół Szkół. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych: telewizor kolorowy LCD – min. 32”, rower wyczynowy, tablet i wiele innych. Nagrody finansowane poza projektem ze środków zewnętrznych.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji i losowania.
 6. W przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100 zł. W razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora.
 7. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Imprezy towarzyszące – XIII OTWARTY BIEG „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI” – godz.15.00 i bieg integracyjny dzieci (regulaminy i formularze  zgłoszeń dostępne na www.kietrz.pl  – ZAKŁADKA)

Wszelkich informacji udzielają:

Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna Bator  tel. 77/ 485 43 56

Dyrektor Biegu  Andrzej WÓJTOWICZ  tel.  785 944 578, e- mail: awojtowicz1@op.pl

Starosta Rohova Daniel PROCHAZKA tel.+420 602 538 210 , e– mail: starosta@rohov.cz

Impreza odbędzie się  podczas obchodów  DNI MIASTA I GMINY KIETRZ  od  13 do 14 czerwca 2020 r.

 

Languages »