previous arrow
next arrow
Slider

O PSB

POWSTANIE I PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA

W dniu 4 marca 1995 r. w Spale odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Organizatorów Biegów Długodystansowych i Maratonów. w zebraniu uczestniczyło 29 organizatorów biegów ulicznych w Polsce, którzy opracowali statut i wybrali tymczasowy zarząd.

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki zarejestrował Stowarzyszenie pod poz. 227 w dniu 12.06.1995 r. Komitet Założycielski zwołał zebranie wyborcze w dniu 28.10.1995 r. we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim 36 członków zwyczajnych, którzy zmienili dotychczasową nazwę na Polskie Stowarzyszenie Biegów, wybrali władze PSB i ustalili program działania. UKFiT zatwierdził zmianę nazwy w dniu 14.12.1995 r. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 26.09.1996 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim w dziale „D” pod poz. SKF „D” nr 20.

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSB odbyło się zgodnie ze statutem po upływie czteroletniej kadencji władz, w dniach 5-6.11.1999 r. we Wrocławiu. Wybrano wówczas zarząd na kolejną czteroletnią kadencję.

Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSB odbyło się zgodnie ze statutem po upływie następnych czterech lat, w dniach 21- 23 11.2003 r. w COS w Spale.

W marcu 2006 prezes PSB, Marek Danielak, zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Do czasu zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania PSB obowiązki pełnił wiceprezes p. Henryk Paskal.

17.11.2006 w Ośrodku COS w Wałczu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków PSB zgodnie ze statutem PSB.

W trakcie walnego zebrania odbyły się wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej PSB na lata 2006-2010. Przedstawiono także nowy statut stowarzyszenia, dokonano poprawek i zapisów wskazanych przez członków PSB oraz podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia i podjęto uchwały o głównych kierunkach działania na najbliższe lata – wydawanie bezpłatnego Kalendarza Imprez Biegowych oraz organizacja KonferencjiOrganizatorów Biegów.

Languages »