previous arrow
next arrow
Slider

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

Zakres działalności i cele Polskiego Stowarzyszenia Biegów

1. Polskie Stowarzyszenie Biegów zrzesza organizatorów biegów: ulicznych, górskich, przełajowych, maratońskich i innych, kluby biegacza, redakcje sportowe, sponsorów i sympatyków biegania.

2. Terenem działalności PSB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba znajduje się w Pile.

3. PSB posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z ustawami o kulturze fizycznej i stowarzyszeniach oraz w oparciu o własny statut.

4. Cele stowarzyszenia:

– planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych przez jego członków,
– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– opracowywanie, wydawanie i bezpłatne rozpowszechnianie rocznych kalendarzy imprez biegowych,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów z niezbędnymi wiadomościami do prawidłowej organizacji biegów,
– organizowanie szkoleń dla organizatorów biegów.

5. Stowarzyszeniem kieruje zarząd, którego kadencja trwa cztery lata.

Languages »