previous arrow
next arrow
Slider

ZASADY I KRYTERIA WYBORU DO KPP

REGULAMIN I KRYTERIA WYBORU BIEGÓW DO KORONY POLSKICH PÓŁMARATONÓW.

Polskie Stowarzyszenie Biegów, jako organizator Korony Polskich Półmaratonów (KPP)
ustalił regulamin i kryteria wyboru biegów do Korony Polskich Półmaratonów:

1. Półmaraton ubiegający się o KPP musi być członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegów.
2. Półmaraton ubiegający się o KPP musi znajdować się w Kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów przez co najmniej 3 kolejne lata, licząc wstecz od daty aplikacji.
3. Liczba uczestników półmaratonu w dwóch kolejnych latach, musi wynosić minimum 2500 biegaczy na mecie biegu.
4. Do Korony Polskich Półmaratonów zalicza się maksymalnie 10 biegów. Umieszczenie na liście KPP związane jest z coroczną opłatą w wysokości 1500, zł. na konto PSB.
5. W tej samej miejscowości może odbywać się tylko jeden półmaraton zaliczany do KPP.
6. Półmaraton aplikujący do KPP powinien mieć stały termin, (przesunięcie możliwe tylko w przypadku świąt ruchomych lub specjalnych wydarzeń np. wybory lub inne święta państwowe).
7. Między biegami zaliczanymi do KPP wymagany jest minimum 6 dniowy odstęp między terminami imprez .
8. Półmaraton aplikujący do KPP musi stanowić główną imprezę biegową.
9. Bieg wybrany do KPP będzie na liście „Korony” co najmniej 2 lata.
10. Dodatkowym kryterium przy ocenie biegów zaliczanych do KPP jest liczba biegaczy uczestnicząca w półmaratonie i liczba biegaczy zdobywców KPP w danej imprezie.
11. Organizatorzy półmaratonu mogą w każdej chwili wycofać bieg z listy KPP
12. Półmaraton aplikujący do KPP, musi złożyć pisemny wniosek do PSB, i być podpisany przez upoważnioną osobę wpisaną w KRS organizatora lub posiadać stosowne upoważnienie ( np. dyrektor półmaratonu będący dyrektorem OSIR , posiada stosowny akt powołania na to stanowisko)
13. Zarząd PSB, w okresie 20 listopada do 15 grudnia rozpatrzy aplikacje i podejmuje decyzję o przyznaniu statusu udziału w KPP na kolejny rok .
14. Informację o udziale w KPP na kolejny rok, Zarząd PSB informuje e-mailem organizatora biegu i zamieszcza informacje na stronie internetowej PSB: www.psb-biegi.com.pl
15. Organizator półmaratonu wchodzący w skład KPP zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy PSB oraz adres firmy koordynującej KPP wyniki biegu, w formacie Exel maksymalnie do 7 dni po zakończeniu imprezy.
16. Półmaraton ubiegający się o KPP musi posiadać atest trasy PZLA lub AIMS/IAAF oraz organizacji biegu zgodnie z przepisami i regulaminem PZLA/AIMS/IAAF.
17. Organizator półmaratonu zobowiązany jest do promocji Korony Polskich Półmaratonów na swoich materiałach promocyjnych drukowanych i elektronicznych w postaci zamieszczenia logo KPP i PSB oraz połączenie linkiem ze stroną PSB. W przypadku nie zrealizowania tych zasad i kryteriów półmaraton będzie wykluczony z KPP.
18. Do Korony Polskich Półmaratonów decyzją Zarządu można dołączyć JEDEN półmaraton, obchodzący w danym roku ważne wydarzenie np. jubileusz lub promujący bieganie w regionie o rosnącym zainteresowaniu ze strony biegaczy co przyczyni się do znacznego wzrostu frekwencji i tym samym zbliżymy dany półmaraton do aplikowania do Korony Półmaratonów w normalnym trybie.

Languages »