Slider

REGULAMIN OTRZYMANIA MEDALU KORONY POLSKICH PÓŁMARATONÓW 2021/2022

Organizatorem Korony Polskich Półmaratonów „KPP” jest Polskie Stowarzyszenie Biegów.

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach:

Lp. Data Nazwa biegu Miejscowość Link

 

1 23.02

2020

40. Półmaraton Wiązowski Wiązowna Bieg odbył się w 2020 roku
2 2.10.

2021

13. PANAS Półmaraton Ślężański Sobótka http://www.polmaratonslezanski.pl
3 Bieg Masowy w ramach Mistrzostw Świata w Półmaratonie – Gdynia 2020 Gdynia Półmaraton przeniesiony na 2022 rok
4 17.10.

2021

13. PKO Poznań Półmaraton Poznań https://halfmarathon.poznan.pl
5 19.06.

2021

8. PKO Białystok Półmaraton Białystok http://www.bialystokpolmaraton.pl

 

6 26.09.

2021

26.03.

2022

15. Półmaraton Warszawski

lub

16. Półmaraton Warszawski

Warszawa http://pzupolmaratonwarszawski.com
7  

2022

XIV Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” Grodzisk Wlkp. Półmaraton przeniesiony na 2022 rok
8  

2022

8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton Wrocław https://pol.wroclawmaraton.pl

Półmaraton przeniesiony na 2022 rok

9 05.09

2021

30. Międzynarodowy Półmaraton Signify Piła http://www.pila.halfmarathon.pl

 

10 19.09

2021

43. Bieg Lechitów Gniezno http://www.bieglechitow.pl
11 17.10

2021

7. Cracovia Półmaraton

Królewski

Kraków http://www.pzucracoviapolmaraton.pl

 

 

 

1. Warunki otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów:
* Ukończenie minimum pięciu (5) półmaratonów z wyżej wymienionych jedenastu (11)
w ciągu dwóch (3) lat: 2020/2021/2022. Zawodnicy, którzy ukończyli 40. Półmaraton Wiązowna będą mogli zaliczyć ten bieg do zdobycia „Korony”.

Zawiesza się możliwość zdobywania „Złotek Korony”. Dla osób, które zgłosiły się i dokonały opłatę za „Złotą Koronę” zostaje przeniesione na 2021 lub 2022 rok.

* Wypełnienie zgłoszenia o przyznanie medalu Korony Polskich Półmaratonów poprzez formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/koronapm20
Zgłoszenie powinno nastąpić przed przystąpieniem do pierwszego półmaratonu w ramach Korony Polskich Półmaratonów. Można również zgłosić się w trakcie startów do KPP lub po przebiegnięciu 5 wybranych półmaratonów zgodnie z regulaminem KPP w terminie do 31 grudnia 2021 roku. W dowolnym momencie zawodnik będzie mógł dodać kolejny ukończony bieg w edycji elektronicznego zgłoszenia.
Zawodnik będzie widoczny na liście zgłoszonych do korony po zarejestrowaniu opłaty.
Zawodnikom, którzy nie zrealizują „Korony” zgodnie z regulaminem opłata nie będzie zwracana.
* Uiszczenie opłaty poprzez płatności elektroniczne, dostępne w formularzu zgłoszeń przed przystąpieniem do pierwszego półmaratonu KPP:
– 55 zł. gdy medal ma być przesłany na adres na terytorium RP,
– 65 zł. gdy medal ma być wysłany na adres poza terytorium RP
2. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021 roku.
3. Pozytywne przejście procesu weryfikacji będzie skutkowało zaznaczeniem przy nazwisku wnioskodawcy, odpowiedniej informacji na liście startowej Korony Polskich Półmaratonów 2020/2021/2022 (KPP 2020/2021/2022).
4. Lista osób zgłoszonych do „KPP 2020/2021/2022” z aktualną liczbą półmaratonów będzie dostępna na stronach internetowych: www.psb-biegi.com.pl oraz www.datasport.pl
5. Pamiątkowy medal zostanie wysłany pocztą listem poleconym, według kolejności zgłoszeń, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż do końca lutego 2023 roku. Data wysłania medalu będzie widoczna przy nazwisku zdobywcy „Korony”.
6. W przypadku zwrotu przesyłki z medalem z powodu podania nie dokładnego adresu, lub nie odebrania jej w terminie, adresat ponosi ponowną opłatę za jej wysłanie i zwrot.
7. Kontakt w sprawie Korony Polskich Półmaratonów poczta@psb-biegi.com.pl, w sprawie zgłoszeń, weryfikacji i płatności biuro@datasport.pl , a w sprawie wysyłki medalu kontakt: lancman@wkbmeta.pl
8. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biegów.

Languages »