Slider

Drogie Biegaczki i Biegacze !

Jak wszyscy wiemy nasz bieg nie odbędzie się 21.03.2010.

Nowy termin to sobota 24.10.2020.

Zmiana terminu biegu została spowodowana decyzją Premiera w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Przyjęliśmy to ze smutkiem, ale i ze zrozumieniem. Bieganie to nasza pasja. Sami jesteśmy biegaczami, ale przecież chodzi o bezpieczeństwo Was i naszych wolontariuszy, pracowników obsługi oraz kibiców. Dla nas podobnie jak wielu innych organizatorów to dużo nowych problemów do rozwiązania. Ponieśliśmy sporo kosztów nie do odzyskania tak jak np. medale i koszulki.

Mimo tego nie chcemy obciążać tą sytuacją biegaczy.

Wszyscy z Was którzy zapisali się i opłacili start mogą odzyskać opłatę startową w przypadku, w którym nowy termin Wam nie odpowiada.

Wkrótce będzie to możliwe poprzez edycję formularza zgłoszeniowego DATASPORT. Pojawi się tam dodatkowa opcja rezygnacji ze startu i zwrotu opłaty startowej.

Zwrócona zostanie kwota wpisowego i opcjonalnej koszulki, jeśli ktoś ją zakupił. Zwrot nastąpi do źródła z którego dokonano opłaty.

Organizator nie zwraca kosztów opcjonalnych ubezpieczeń.

Zwrot będzie możliwy do 30.04.2020.

Kwota obecnego wpisowego pozostanie na poziomie 100 zł bez względu na limit zgłoszonych, skorygowany liczbą rezygnacji. W ten sposób szanujemy też tych, którzy dokonali opłaty w lutym. Dotyczy to wszystkich, również tych, którzy teraz wystąpią o zwrot startowego w niższych kwotach, a potem zapiszą się ponownie.

Nasz bieg stworzyli biegacze dla biegaczy. Od samego początku wiedząc o wyjątkowości trasy bardzo staraliśmy się organizować go w sposób najbardziej przyjazny dla uczestników, aby z nimi dzielić radość uczestnictwa.

Bo bardzo nam na Was zależy.

Dlatego prosimy – nie rezygnujcie. Przyjedźcie w nowym terminie jeśli to będzie możliwe. Pomożecie nam i pokażecie solidarność z organizatorem, który Was szanuje.

Proszę nie traktować naszej decyzji jako precedensu będącego argumentem w rozwiązywaniu ewentualnych sporów dotyczących innych imprez. Pamiętajmy, że organizatorami wielu biegów są stowarzyszenia, fundacje dla których zwrot wpisowego bez wsparcia z zewnątrz może przesądzić o ich istnieniu. Analizy prawne nie potwierdzają obowiązku zwroty opłaty!

Dyrektor Biegu Wojciech Kacperski
Honorowy Dyrektor Biegu Antoni Stankiewicz
Sędzia Główny Andrzej Puchacz

Languages »