previous arrow
next arrow
Slider

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia – Imprezy sportowe mogą być bezpieczne

Organizacja masowych imprez sportowych w otwartej przestrzeni jest możliwa oraz bezpieczna. Dowodem są przeprowadzone zawody Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.

W weekend 5-6 września organizatorom udało się, w sposób bezpieczny, przeprowadzić szóstą edycję zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Zawodnicy, w tym triathloniści z zagranicy, mieli do pokonania trzy etapy: pływacki, rowerowy i biegowy. Dwudniowa impreza odbyła się w reżimie sanitarnym i do dzisiaj nie stwierdzono żadnych zarażeń COVID-19, wynikających z udziału w gdyńskiej rywalizacji. By tak się stało, organizatorzy podjęli szereg działań bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawodów. Wypracowane rozwiązania mogą być wzorem do naśladowania dla innych organizatorów sportowych imprez masowych.

W oparciu o obostrzenia i zalecenia wynikające z polskiego prawa oraz wytyczne stworzone przez centralę IRONMAN, wypracowany został obszerny i szczegółowy dokument precyzyjnie opisujący pełen zakres procedur i zmian, które zwiększają bezpieczeństwo zawodników, obsługi oraz wolontariuszy biorących udział w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Filarami programu Athlete Smart: Return to Racing są: edukacja, dystans społeczny, minimalizacja punktów kontaktu, samowystarczalność zawodników oraz badania przesiewowe. Bezwzględne stosowanie się do powyższych przepisów spowodowało, że zawody organizowane w czasie pandemii koronawirusa udało się bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić. Wszystkie zaproponowane rozwiązania uzyskały akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.

Zawodnicy byli zobowiązani do noszenia osłony twarzy m.in. w biurze zawodów, strefie zmian oraz w czasie oczekiwania na start.

Przy wejściach do wszystkich stref ustawiono łącznie 50 stojaków ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Rozdano 350 przyłbic dla obsługi i wolontariuszy. Wśród zawodników rozdysponowano 2000 jednorazowych maseczek ochronnych, a Enea rozdała 3500 buffów. Organizatorzy udostępnili również kilkaset par jednorazowych rękawiczek.

Prowadzona była kampania edukacyjna, czyli szkolenia obsługi, wolontariuszy oraz samych zawodników, w zakresie: dbania o zdrowie, higieny osobistej oraz bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań.

Ważnym elementem tegorocznej rywalizacji w ramach Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, było też zwiększenie samowystarczalności zawodników. Organizatorzy wzmocnili pozycję uczestników, by zmniejszyć liczbę interakcji z wolontariuszami, obsługą oraz innymi zawodnikami.

Nawet wspólna radość i gratulacje na mecie przekazywane były w sposób adekwatny do istniejących zaleceń sanitarnych. Nowe zasady zachowania obowiązywały nie tylko podczas zawodów, ale również w trakcie konferencji prasowej, która została przeprowadzona online.

W trakcie zawodów oraz przez określony czas po imprezie, funkcjonowała specjalna skrzynka mejlowa dla zawodników, którzy mieli za zadanie zgłaszać wszelkie podejrzenia związane z ryzykiem zarażenia COVID-19. Dzięki temu udało się na bieżąco monitorować sytuację. Przygotowane też były procedury na wypadek, gdyby okazało się, że któryś z uczestników dostrzega u siebie wystąpienie objawów COVID-19.

Sportowe imprezy masowe organizowane na otwartym powietrzu mogą być bezpieczne, o ile są organizowane z zachowaniem określonych procedur sanitarnychstwierdził Michał Drelich, dyrektor Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.Przygotowanie zawodów w reżimie sanitarnym wymagało wielu zmian i dostosowania do aktualnych przepisów i zaleceń. Udało nam się to zrobić, a zawodnicy ze zrozumieniem i akceptacją podeszli do wszystkich nowych rozwiązań. Dzięki wspólnemu wysiłkowi nie stwierdzono podczas imprezy żadnych zarażeń COVID-19powiedział Michał Drelich.

Sami uczestnicy, zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, wyrazili wiele pochlebnych opinii na temat organizacji zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Odpowiedzialnie podeszli do wszystkich zmian, które wpłynęły na bezpieczeństwo ich samych oraz wolontariuszy i obsługi. Nawet dekoracja najlepszych triathlonistów została przeprowadzona z zachowaniem najwyższej ostrożności i całkowitym brakiem bezpośredniego kontaktu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawody Enea IRONMAN 70.3 Gdynia odbyły się bez udziału publiczności. Organizatorzy przygotowali trybuny dla kibiców, ale żadna osoba postronna nie miała na nie wstępu.

Uważamy, że taka sytuacja jest niesprawiedliwa i dalece krzywdząca dla wszystkich organizatorów imprez sportowychpowiedział Michał Drelich, dyrektor Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.Pomimo panującej pandemii, przepisy dopuszczają udział publiczności w halach oraz na stadionach sportowych. Na meczach piłkarskich gromadzi się nawet kilka tysięcy osób. Nie rozumiemy, dlaczego w imprezach sportowych organizowanych w przestrzeni otwartej, do tego z uwzględnieniem wszystkich zaleceń sanitarnych, nie mogą uczestniczyć kibice. Apelujemy do władz o zmianę obowiązujących aktualnie regulacjistwierdził Michał Drelich.

Wypracowane rozwiązania, które sprawdziły się podczas zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, mogą posłużyć jako drogowskaz dla innych organizatorów masowych imprez sportowych.

Łukasz Maleszewski
PR Manager
+48 791 468 288
lukasz.maleszewski@sportevolution.pl

Piotr Jakóbik
Marketing Director
+48 511 291 080
piotr@sportevolution.pl

Languages »