Slider

Opłaty startowe w wybranych półmaratonach

Koszty dużych imprez biegowych, a więc biegów na dystansie 10 km, półmaratonów i maratonów, są częstym tematem dyskusji wśród biegaczek i biegaczy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuje się wzrost kosztów uczestnictwa w imprezach biegowych, ale jednocześnie odchodzenie przez organizatorów od nagród rzeczowych na rzecz finansowych, szeroko rozumianą poprawę organizacji biegów czy ciekawsze pakiety startowe.


Do uczestników biegów docierają informacje pochodzące od dyrektorów poszczególnych biegów, a analizowane na Konferencjach Szkoleniowych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Biegów, o rosnących kosztach organizacyjnych, szczególnie półmaratonów i maratonów. Koszty ponoszone przez organizatora obejmują nie tylko to co bezpośrednio otrzymuje zawodnik, czyli numer startowy, medal, koszulka, torba czy inne gadżety, ale także zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu, służby porządkowe, zabezpieczenie w napoje, środki spożywcze, wyposażenie punktów serwujących te produkty, zabezpieczenie wolontariuszy, logistyka trasy, w tym startu i mety, kabiny WC, szatnie, umywalnie/natryski, sprawy marketingowe czy wreszcie sektor dla VIP. Opłata startowa stanowi zaledwie część kosztów poszczególnych imprez, reszta pochodzi z dotacji od różnych instytucji oraz znacznego wkładu sponsora tytularnego.


W niniejszym artykule postanowiono zasygnalizować problem opłat startowych opierając się o dostępne oficjalnie dane największych półmaratonów rozgrywanych w kraju w latach 2017, 2018 i planowanych w 2020r. Postanowiono ograniczyć się jedynie do wysokości opłat startowych, gdyż cały budżet półmaratonów i maratonów nie jest upubliczniany. Wybierając biegi do analizy niniejszego problemu oparto się o następujące kryteria:
• Imprezy musiały być zgłoszone do Kalendarza Biegów PSB w latach 2017 i 2018 i posiadać dostępny w Internecie regulamin biegu na 2020 r,
• W 2017 roku liczba uczestników winna być większa niż 1000 osób,
• Regulamin biegu musiał być dostępny na stronie www.
• Wyniki biegu winny być umieszczone na stronie organizatora w przypadku imprez ukończonych.

Przedstawione w Tablicy 1. dane obejmują:
• Pełną nazwę imprezy odbywającej się w 2017r,
• Liczbę uczestników zgłoszonych lub ujętych w wynikach końcowych,
• Wysokość opłaty startowej uzależniona od terminu wniesienia tej opłaty ew. w zależności od numeru startowego,
• Podane opłaty startowe nie zawierają ulg,
• Nie została uwzględniona opłata wnoszona w dniu zawodów lub parę dni przed imprezą.

 

Zdjęcie 1. Początkowe kilometry dwóch biegów.

W Tablicy 1. przedstawiono wysokość opłaty startowej oraz liczbę biegaczy w biegach na dystansie 21.097 km zgłoszonych do Kalendarza Biegów PSB w 2017r., które w większości ukończyło co najmniej 1000 biegaczy. Dwa z wymienionych poniżej biegów w kolejnych latach ukończyło mniej niż 1000 zawodników, jednak w tych przypadkach istotna była wysokość opłaty startowej. W trzech przypadkach nie podano wysokości opłaty startowej, ponieważ w związku z odwołaniem lub przeniesieniem daty biegów wycofano ze strony internetowej regulaminy na 2020r. W przypadku Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu przytoczono wysokość opłaty startowej z 2019r.

Tablica 1. Największe w kraju pod względem frekwencji półmaratony ujęte w Kalendarzu Biegów PSB w 2017r.

Nazwa imprezy Liczba uczestników rok Wysokość opłaty startowej zł
12. Półmaraton Warszawski 12180       2017

12474       2018

2020

  80zł

>5 mies. 80zł   >4 tyg. 100zł   > 10 dni 120zł

>13 mies. 68zł  > 6,5 mies. 80zł   >30tyg. 100zł   > 3 tyg. 120zł

10.PKO Poznań Półmaraton 10391       2017

10283       2018

                 2020

90 zł

>6 tyg. 90zł   >2 tyg. 110zł   > 4 dni 130zł

Regulamin niedostępny

5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton 9894         2017

10398       2018

                 2020

nr start.<3000;  70zł   <5000; 80zł   >5000; 100zł

nr start.<3000;  70zł   <5000; 80zł   >5000; 100zł

nr start.<4000;  90zł   <7000; 100zł   <10000; 120zł  <13000;  140zł

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 8332         2017

8757         2018

2020

>2 mies. 50zł   >2 tyg. 50zł

>2 mies. 50zł   >2 tyg. 50zł

Regulamin niedostępny

10. Półmaraton Ślężański 3754         2017

4078         2018

2020

  nr start.<500; 40zł   <1000; 50zł   <2000; 60zł   <3000 70z ł   <4000; 80zł

nr start.<500; 50zł   <1000; 60zł   <2000; 70zł   <3000; 80zł   <4000; 90zł   <5000;100zł

nr start.<500; 50zł  <1000; 60zł   <2000; 70zł   <3000; 80z  ł <4000; 90zł    <5000; 100zł

27. Półmaraton Philips 3623         2017

3826         2018

                 2020

>2 mies. 55zł   >1 mies. 75zł   >1 tydz.95zł

>2 mies. 55zł   >1 mies. 75zł   >1 tydz.95zł

>4 mies. 60zł   >2 mies. 75zł   >10 dni 95zł

16. Krakowski Półmaratonu Marzanny 3179         2017

3031         2018

2020

   55zł

>2,5 mies. 55zł  >3 tyg. 70zł   >1 tydz. 90zł

nr start. < 1500; 55zł    <4000; 70zł   >4000; 90zł

40. Bieg Lechitów 3110         2017

3479         2018

                 2020

>4,5 mies. 60zł   >0,5 mies. 70zł  >1 tydz. 90zł

>4,5 mies. 60zł   >0,5 mies. 70zł  >1 tydz. 90zł

nr start <500; 70zł   <1000; 75zł   <1500; 80zł   <2000; 85zł    >2000; 90zł

5. PKO Białystok Półmaraton 2634         2017

3211         2018

                 2020                                              

   >1,5 mies. 55zł   >0,5 mies. 70zł   >1 tydz. 90zł

>1,5 mies. 70zł   >0,5 mies. 90zł   >1 tydz. 100zł

>17 mies. 70zł   >12,5 mies. 80zł   >10 mies. 90zł   >1 tydz. 100zł

18. Toyota Półmaraton Wałbrzych 2390         2017

2626         2018

2020                                                 

 >3 mies. 45zł   >3 tyg. 65zł    2 dni 85zł

>3,5 mies. 45zł  >3 tyg. 75zł    2 dni 90zł

>3,5 mies. 60zł   >8 tyg. 80zł  >5 dni 90zł

11. Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka 2366         2017

2763         2018

2020                            

70zł

80zł

90zł

18. PKO Półmaraton Dookoła Jeziora Żywieckiego 1725         2017

1384         2018

2020            

>2,5 mies. 60zł   >1,0 mies. 80zł   >1 tydz.100zł

>2,5 mies. 60zł   >1,0 mies. 80zł   >1 tydz.130zł

> 10 mies. 80zł   >8,5 mies. 100zł   >1 tydz. 150zł

37. Półmaraton Wiązowski 1369         2107

1557         2018

                 2020                          

  60zł

>5 tyg. 60zł   >2 tyg. 80zł

>5 tyg. 50zł   >2 tyg. 70zł

13. Międzynarodowy Kościański Półmaraton 1276         2017

911           2018

916           2019

   60zł

60zł

60zł

7. Szamotuły Samsung Półmaraton 1149         2017

1220         2018

2020                         

70zł

>1 mies. 50zł  > 1 tydz. 70zł

Regulamin niedostępny

2.Półmaraton Szpot Swarzędz 1109         2017

961           2018

2020                         

60zł

60zł

>1 mies. 69zł   <1 mies. 79 zł

W roku 2017 minimalna opłata startowa w pierwszym terminie wynosiła 45zł, a maksymalna 100zł. W biegach planowanych na 2020r. (47 Półmaraton Wiązowski odbył się planowo) wynosiła odpowiednio 50 i 90zł. Najwyższa opłata startowa wnoszona w ostatnim terminie wynosiła 150zł.
W niektórych biegach kryterium opłaty startowej jest numer startowy, a nie data jej wniesienia. W 2017 tylko dwa półmaratony zdecydowały się na stosowanie takiego kryterium, natomiast w roku 2020 już cztery. Imprezy te ujęto w Tablicy 1.
Kryterium pominiętym w powyższej tablicy jest ograniczenie liczby uczestników biegu.

Niektóre z imprez wymienionych w Tabeli 1. są doskonale znane naszym biegającym czytelnikom. Te biegi cieszą się dużym powodzeniem ze względu na ciekawą trasę, nocną porę biegu czy atmosferę towarzyszącą zawodnikom podczas jej trwania jak i po zakończeniu. Wielu organizatorów biegów stara się uatrakcyjnić swoje imprezy oferując m.in. opłatę startową połączoną z zawartością pakietu startowego. Najczęściej dotyczy to dołączenia do pakietu okolicznościowych koszulek. Na przykładzie 15.PZU Półmaratonu Warszawskiego przestawiono w Tablicy 2. zestawienie zależności opłaty startowej od terminu jej wniesienia oraz rodzajem dołączanych koszulek.

Tablica 2. Pakiety startowe proponowane uczestnikom 15. PZU Półmaratonu Warszawskiego w roku 2020.

Termin opłaty
Pakiet podstawowy (bez koszulki)
Pakiet z koszulką bawełnianą Pakiet z koszulką techniczną New Balance Pakiet z dwiema koszulkami (bawełnianą
i techniczną New Balance
do 19 kwietnia 2019r. 68zł 87zł 117zł 136zł
od 19 kwietnia 2019r.
do 31 października 2019r.
80zł 99zł 129zł 148zł
od 1 listopada 2019r.
do 30 kwietnia 2020r.
100zł 119zł 149zł 168zł
od 1 maja 2020r.
do 20 maja 2020r.
120zł 139zł 169zł 188zł
od 21 maja 2020r. (także w Biurze Zawodów) 160zł 179zł 209zł 228zł

Tablica ta stanowi integralną część Regulaminu 15. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Warto podkreślić, że najniższa stawka winna być wniesiona rok przed imprezą, co sprawia, że 12 miesięcy przez zawodami biegacze uwzględnić mogą ten bieg w swojej rozpisce zawodów.

Opracował: Bogdan Czajka

Languages »